"Gloedvol tegenlicht'"/ "Glühendes Gegenlicht"

"Gloedvol tegenlicht'"/ "Glühendes Gegenlicht"

2016

Collection of poetry. Dutch/German. Autumn 2016.

Beate & Jos Letschert

Published by: www.blurb.de (Buchshop)

ISBN: 9781366914316

http://www.blurb.de/bookstore/detail/7441987

 

"Gloedvol tegenlicht" is een dichtbundel van Beate en Jos Letschert. De gedichten zijn in verschillende perioden geschreven. Ze gaan over thema’s als water en zee, tuinen en binnensteden, schilderen, fotografie en muziek, om herinneringen en relatie, en om afscheid van het jaar. De gedichten zijn verzamelingen van woorden, klanken en beelden. Woorden, klanken en beelden zijn gereedschappen die Beate en Jos Letschert gebruiken. Het zijn elementen waarmee ze hun individuele competenties in een collectief kunstenaarschap verbinden. Kerngedachten of persoonlijke ervaringen worden gecomprimeerd en leiden tot beelden in een verdichte taal.

"Glühendes Gegenlicht" ist ein Gedichtband von Beate und Jos Letschert. Die Gedichte wurden in verschiedenen Perioden und zu verschiedenen Anlässen geschrieben. Es geht um Themen wie Wasser und Meer, Gärten und Städte, um Kunst, Fotografie und Musik, um Erinnerung und Beziehung sowie um den Abschied von einem Jahr. Die Gedichte sind eine Sammlung in Wort, Klang und Bild. Wort, Klang und Bild sind Werkzeuge, die Beate und Jos benutzen. Es sind Elemente, die individuelle Kompetenzen zu einer künstlerischen Gemeinschaft verbinden. Persönliche Erfahrungen und Kerngedanken werden komprimiert und führen zu Bildern in einer verdichteten Sprache.

Beate Letschert is pedagoge en Individualpsychologe. Zij was tot 2004 verantwoordelijk voor de lerarenopleiding in Hamburg en werkte tot 2016 in de bij- en nascholing van leraren in Niederrhein. Particuliere interessen zijn fotografie, dichten en pianospelen. (Beate studeerde piano bij Prof. Renate Kretschmar-Fischer in Detmold.) Beate Letschert ist Pädagogin und Individualpsychologin. Sie war bis 2004 verantwortlich für die Lehrerausbildung in Hamburg und arbeitete bis 2016 in der Lehrerfortbildung im Niederrhein. Private Interessen sind Fotografie, Poesie und das Klavierspel. (Beate studierte Klavier bei Prof. Renate Kretschmar-Fischer in Detmold.

Jos Letschert is onderwijskundige. Zijn specialiteit is leerplanontwikkeling met het accent op de verbinding tussen beleid en handelen. Hij is schilder en dichter uit passie. Hij is opgeleid aan de Amersfoortse Akademie voor Beeldende Vorming. Jos Letschert ist Unterrichtsexperte und Bildungspolitiker. Seine Schwerpunkte sind die Lehrplanentwicklung und die Verbindung zwischen Politik und Umsetzung. Er ist Maler und Dichter aus Leidenschaft. Jos wurde ausgebildet an der Amersfoortse Akademie voor Beeldende Vorming (Akademie für Bildende Kunst Amersfoort) in den Niederlanden.

www.josletschert.de

www.beateletschert.de

www.blurb.de